Impressum

Obsah:

MSA Motor Sport Accessoires GmbH
Am Forst 17b
D-92637 Weiden i. d. OPf.
Telefon: +49 (0) 961 / 3885 - 0
Fax: +49 (0) 961 / 3885 - 203
E-mail: info(at)kymco.de

Sídlo společnosti:
Weiden in der Oberpfalz Obchodní rejstřík:
Obvodní soud ve Weidenu (Amtsgericht Weiden)
HRB 1480 DIČ: DE166396847

Jednatelé:
Erich Brunner
Gerald Federl

Screendesign, technický design, realizace pomocí systému CMS Typo3
C3 marketing agentur GmbH
Bahnhofstrasse 3
95643 Tirschenreuth
E-mail: info(at)myc3.com
 Web: http://www.myc3.com/

1. Obsah nabídky online
Společnost MSA Sport Accessoires GmbH („MSA“) neodpovídá žádným způsobem za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu poskytovaných informací. Nároky z odpovědnosti proti společnosti MSA vztahující se ke škodám hmotné nebo nehmotné povahy, které byly způsobeny použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací resp. použitím nesprávných a neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud se nejedná o prokazatelné úmyslné zavinění nebo zavinění z hrubé nedbalosti na straně společnosti MSA. Všechny nabídky jsou otevřené a nezávazné. MSA si výslovně vyhrazuje právo na změnu, doplnění či vymazání částí stránek nebo celé nabídky bez zvláštního oznámení nebo na dočasné či definitivní pozastavení zveřejnění.

2. Odkazy na jiné webové stránky
U přímých nebo nepřímých odkazů na cizí webové stránky („hyperlinky“), které jsou mimo oblast odpovědnosti MSA, by povinnost odpovědnosti nastala výhradně v tom případě, že by MSA o obsahu věděla a bylo by pro ni technicky možné a proveditelné zabránit v případě výskytu protiprávního obsahu jeho použití. MSA tímto výslovně prohlašuje, že v době umístění odkazu nebyl na odkazovaných stránkách patrný žádný protiprávní obsah. MSA nemá vliv na aktuální a budoucí podobu či obsah odkazovaných/propojených stránek nebo autorská práva k těmto stránkám. Výslovně se tímto vylučuje zakročovací povinnost MSA dle ustanovení § 2901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Proto se tímto MSA výslovně distancuje od veškerého obsahu všech odkazovaných/propojených stránek, které byly po umístění odkazu změněny. To platí pro všechny odkazy a reference umístěné ve vlastní internetové nabídce i pro cizí záznamy v knihách hostů, diskusních fórech, seznamech odkazů, e-mailových seznamech, webovém logu a všech ostatních formách databází zřízených MSA, na jejichž obsah je možný externí písemný přístup. Za protiprávní, chybný nebo neúplný obsah a zejména za škody, které vzniknou z používání nebo nepoužívání informací poskytnutých takovým způsobem, odpovídá pouze poskytovatel odkazované stránky, a nikoli poskytovatel, který prostřednictvím odkazů pouze odkazuje na příslušné zveřejnění.

3. Autorské právo a právo na užívání ochranné známky
Společnost MSA vynakládá maximální úsilí, aby ve všech materiálech zveřejňovaných na svých webových stránkách dodržovala u použitých obrázků, grafik, zvukových dokumentů, videonahrávek a textů autorská práva a používá obrázky, grafiky, zvukové dokumenty, videonahrávky a texty, které sama vytvořila. Veškeré ochranné známky a jakákoliv obchodní označení uváděná v internetové nabídce a případně chráněná třetí osobou se neomezeně řídí platnými právními předpisy o ochranných známkách a majetkových právech příslušného vlastníka registrované ochranné známky. Jen na základě pouhého uvedení nelze vyvodit závěr, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetí strany! Právo užít autorské dílo, které zhotovila sama MSA, náleží pouze společnosti MSA. Rozmnožování nebo jiné užívání těchto grafik, zvukových dokumentů, videonahrávek a textů v jiných zveřejněných elektronických nebo tištěných materiálech je bez výslovného svolení MSA nepřípustné.

4. Právní účinnost vyloučení odpovědnosti
Toto vyloučení odpovědnosti se považuje za součást internetové nabídky, v níž byl uveden odkaz na tuto stránku. V případě, že části nebo jednotlivé formulace textu nejsou, přestaly být nebo nejsou v celém rozsahu v souladu s platnými právními předpisy, obsah a platnost ostatních částí dokumentu zůstávají nedotčeny.

 

getGeoData

K vyhledání prodejce se používají služby třetích stran.
Při zobrazení mapy se ukládají soubory cookie z Map Google.
Zobrazit zásady ochrany osobních údajů.

Zobrazit mapu

Kontakt

MSA Motor Sport Accessoires GmbH
Am Forst 17 b
D-92637 Weiden

Tel.: +49 961 / 38 85 - 0
Fax: +49 961 / 38 85 - 203

  • Social
    • Facebook
    • YouTube